Pensioenoverschot

Het vraagstuk van het `eigendom' van het pensioenoverschot krijgt er een dimensie bij wanneer men hier ook bij betrekt de pensioenen, die zijn herverzekerd. In de jaren zestig en zeventig was ik met een korte tussenpoze werkzaam bij twee bedrijven in de grootmetaal. Bij het eerste bedrijf nam ik deel in een pensioenfonds, dat een geheel eigen beheer voerde. De premievrije rechten waarmee ik het bedrijf verliet zijn inmiddels vervijfvoudigd. Bij het tweede bedrijf waren de pensioenen herverzekerd. Telkenjare, wanneer ik lees over de immer stijgende winsten van het verzekeringsbedrijf in kwestie, kan ik niet ontkomen aan de gedachte dat mijn pensioenoverschot deel uitmaakt van die winsten. Immers, reeds 25 jaar is mijn (eerst premievrije) uitkering hetzelfde gebleven. Ik had met die uitkering natuurlijk aandelen in dat verzekeringsbedrijf moeten kopen.