Omstreden pirietmijn weer open

De pirietmijnen van Aznalcóllar, die vorig jaar zorgden voor een vervuilingsramp nabij het natuurpark Doñana in Zuid-Spanje, zijn vandaag weer in gebruik genomen, ondanks felle protesten van wetenschappers en natuurbeschermers die zeggen dat de situatie rond de mijnen nog steeds onveilig is.

Door een plotselinge breuk in de damwand rond een stuwmeer met afvalwater kwam vorig jaar een vloedgolf van miljoenen tonnen vervuilde modder terecht in de omgeving. Gevreesd wordt dat vooral trekvogels zijn besmet met giftige zware metalen.

De pirietmijnen kregen afgelopen week toestemming van de regionale overheid om het werk te hervatten. De circa vijfhonderd werknemers van de mijn moesten de afgelopen maanden het werk neerleggen als gevolg van de herstelwerkzaamheden aan het stuwmeer. Van de zijde van natuurbeschermers worden grote vraagtekens gezet bij het aanhouden van het vervuilde stuwmeer in de buurt van Doñana. Dit natuurpark geldt als een van de belangrijkste pleisterplaatsen van Europese trekvogels.

De Nederlandse Vogelbescherming noemt het besluit tot heropening van de pirietmijnen ,,ontzettend onverstandig''. ,,Een ramp zoals die van vorig jaar kan zo weer gebeuren'', aldus een woordvoerder. De Vogelbescherming vreest dat ook de stand van Nederlandse trekvogels is aangetast. Volgens de organisatie bewijst de heropening van de mijn dat internationale conventies ter bescherming van natuurgebieden slecht worden nageleefd in Spanje. Samen met een Britse zuster-organsatie financiert de Vogelbescherming een informatiecampagne rond Doñana.