Namibië verkoopt voorraad ivoor

Namibië verkoopt morgen voor het eerst in tien jaar weer ivoor. In 1989 werd een verbod op de handel ingesteld om de illegale jacht op de Afrikaanse olifant aan banden te leggen. In juni 1997 stelde de VN-organisatie CITES voor om Botswana, Namibië en Zimbabwe toestemming te geven hun voorraad ivoor te verkopen. Namibië zou nog 13,8 ton ivoor in voorraad hebben. Zimbabwe zal 20 ton ivoor verkopen, Botswana 25 ton. Het ivoor wordt verkocht aan Japan. De beslissing om het verbod op te heffen, is fel bekritiseerd door organisaties voor dierenbescherming. Ze vrezen dat de illegale ivoorhandel, die de laatste jaren beduidend was afgenomen, nu opnieuw op gang komt. (AFP)