`Mobiel bellen maakt juist heel alert'

Is mobiel bellen slecht voor het, eh, kortetermijngeheugen? Britse geleerden van de universiteit van Bristol geloven van niet. Integendeel, de reactiesnelheid van mobiele telefoongebruikers blijkt juist toe te nemen, zo blijkt uit proeven, mogelijk omdat de microgolven de hersenen plaatselijk zeer licht verwarmen.

Sommige onderzoekers geloven dat langdurige blootstelling aan de straling van mobiele telefoons geheugen- en concentratieverlies kan veroorzaken, stress of zelfs kanker. Als kleine magnetronoventjes zouden ze het brein langzaam koken. Maar daarvoor bestaat geen ondubbelzinnig bewijs.

Tijdens het met overheidsgeld gefinancierde onderzoek door het kankercentrum van het universiteitsziekenhuis van Bristol werden achttien vrijwilligers blootgesteld aan doses microgolfstraling met een intensiteit en duur gelijk aan die van mobiele telefoons. Een andere groep van achttien kreeg wel een telefoon tegen het hoofd, maar geen straling. De `mobiele bellers' bleken vervolgens vier procent sneller te reageren op ja-nee-vragen die op een beeldscherm verschenen. Een herhaling van de proef gaf hetzelfde resultaat. De 36 proefkonijnen wisten niet in welke groep ze zaten.

Verder onderzoek moet uitwijzen of de hersenen inderdaad lokaal opwarmen. En zo ja, welke effecten dat heeft op lange termijn, schrijft Alan Preece, leider van de proeven, vandaag in het International Journal of Radiation Biology. In theorie kan warmte de eiwitstructuur veranderen. In een vraaggessprek met de BBC liep Preece alvast op zijn conclusies vooruit. ,,Van mobiel bellen worden je hersens vast niet warmer dan van snel een trap oplopen of in de zon liggen'', zei hij, telefonisch.