Matthäus Passion

Met verbazing heb ik kenisgenomen van de juichende recensie van de uitvoering van Bachs Matthäus Passion onder leiding van Ricardo Chailly (29 maart). Dat uw recensent een andere mening is toegedaan dan ondergetekende is uiteraard zijn goed recht: de gustibus non est disputandum. Maar door Gustav Leonhardt te betitelen als `Bachfundamentalist' doet hij een van de allergrootste Bachinterpreten van deze eeuw onrecht. Nota bene iemand die zich als geen ander heeft ingezet om de interpretatie van Bachs muziek te bevrijden van het misplaatste theatrale pathos, dat uw recensent kennelijk voor ontroerend houdt.