Matige groei vacatures

De wilde groei van het aantal vacatures is ten einde. Nederlandse bedrijven hadden eind december weliswaar 7.000 vacatures meer openstaan dan in het derde kwartaal, maar het jaar daarvoor bedroeg de stijging nog 24.000. Eind vorig jaar kende het bedrijfsleven 124.000 open plekken. Dat is het hoogste aantal vacatures dat het Centraal Bureau voor de Statistiek ooit voor december gemeten heeft. Dit bevestigt volgens het Bureau het beeld van een aanhoudend grote vraag naar arbeid. In juni bereikte het aantal openstaande banen nog een record: 139.000. De stijging in het vierde kwartaal van 1998 komt geheel voor rekening van ondernemingen tot negen werknemers.