Kosovo 2

We zijn in oorlog. De minister-president heeft de oorlogsverklaring en -situatie aan de gezamenlijke vergadering van Eerste en Tweede Kamers der Staten–Generaal toegelicht en deze heeft haar instemming betuigd. Vervolgens heeft de minister-president zich via de media tot het volk gericht, zoals in navolging ook Blair van het Verenigde Koninkrijk en Schröder van Duitsland deden. Daarbij werd duidelijk gemaakt, dat het optreden in NAVO-verband nodig is om verdere onmenselijkheden door de Serviërs met een duidelijk gebaar tot staan te brengen. De uitgewerkte strategische plannen waren al vorig jaar herfst gemaakt. Na deze nu al meer dan `zesdaagse oorlog' zullen onze jongens `zeker voor Kerstmis' thuis zijn... De strategische bombardementen worden geïntensiveerd. Honderdduizenden vluchten. Dat was voorzien. Wij stellen direct miljoenen ter beschikking om deze voorziene humanitaire ramp met alle mogelijke middelen te bestrijden. De noodkreet uit Montenegro waar Miloševic vervloekt wordt, beantwoorden we door aanhoudende bombardementen aldaar. Dit is een rechtvaardige en noodzakelijke oorlog, waar zich het hele volk met een gerust hard achter kan plaatsen.