Keurmerk producten zonder gentechniek

Consumenten die willen kunnen kiezen tussen levensmiddelen die met of zonder gentechniek zijn geproduceerd kunnen binnenkort afgaan op de mededeling op het etiket `zonder gentechniek geproduceerd'. Het kabinet wil dit keurmerk aan voorwaarden binden en gaat op de naleving ervan toezien.

Dit schrijven minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Faber (Landbouw) aan de Kamer. Ze willen daarnaast de productie van niet met behulp van gentechnieken geproduceerde voedingsmiddelen gaan `stimuleren en faciliteren' en mogelijke belemmeringen voor een goede marktwerking wegnemen. Ze gaan er daarbij overigens van uit dat het invoeren van het keurmerk al een behoorlijke stimulans voor de productie van deze levensmiddelen is.

In hun reactie aan de Kamer, die dient als voorbereiding van een overleg komende donderdag over de toepassing van genetisch gemanipuleerde producten, sluiten de bewindslieden grotendeels aan bij de Europese wetgeving. Maar anders dan bijvoorbeeld in Duitsland wijzen ze de mededeling af dat een product vrij is van genetisch gemanipuleerde grondstoffen. Volgens Borst en Faber kan dit niet worden gegarandeerd. Bij de oogst of tijdens het transport kunnen per ongeluk kleine hoeveelheden gemanipuleerd graan of maïs worden gemengd met niet-gemanipuleerde grondstoffen.

Bovendien, zo schrijven Borst en Faber, kan het gebeuren dat door de productiewijze in tussenproducten het niet meer aantoonbaar is dat deze afkomstig zijn van gemodificeerd materiaal. Volgens de bewindslieden zijn deze producten ook uitgezonderd van de Europese verplichting om op het etiket te vermelden dat er gemodificeerde grondstoffen in zijn verwerkt. Ze willen dan ook dat bij de controle op de naleving van het keurmerk `zonder gentechniek geproduceerd' het accent niet komt te liggen op de eigenschappen van het eindproduct, maar op de productiewijze.