`ING Groep wil grote stad rug toe keren'

De ING Groep wil zich in de toekomst terugtrekken uit de grote steden in de Randstad en zich vestigen in `groene weidegebieden'. Volgens de voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van ING heeft de directie ideeën daaromtrent voorgelegd aan de raad.

,,Wij denken daar nu over na,'' aldus COR-voorzitter M.A.J.M. Hermanns. Een woordvoerder van de directie van ING ontkende vanochtend dat er plannen in die richting zijn. ,,Wij herkennen ons absoluut niet in dit verhaal. Wel wordt op dit moment een `macro-economische verkenning' naar mogelijkheden van huisvesting in de jaren vanaf 2005 of 2010 gedaan. Tot die studie is maanden geleden besloten en het onderzoek is nog niet afgerond. Het is dus onmogelijk dat Hermanns daaraan refereert,'' aldus de woordvoerder, die de voorzitter van de COR overigens niet gesproken had.

De ideeën van de directie zouden zijn ingegeven door het feit dat het grootste deel van de werknemers van ING zich 's ochtends en 's middags door de dichtslibbende Randstad richting kantoor of huis moet worstelen. Van de rond 10.000 mensen die in Amsterdamse ING-vestigingen werken, wonen er slechts zo'n 1.000 in de stad zelf. Daarnaast werken er nog eens 4.000 personeelsleden van ING in Den Haag en Rotterdam. In totaal werken er rond 30.000 mensen bij het bedrijf. In Den Haag en Rotterdam doen zich globaal dezelfde problemen voor als in Amsterdam.

,,Wat de Amsterdamse vestigingen betreft wonen de meeste werknemers in Almere, Lelystad, het Gooi en ten noorden van het IJ. Die staan elke dag in de file. De directie heeft een aantal opties voor de oplossing van dat probleem. Te denken valt aan flexwerken, thuiswerken, satellietvergaderingen en dergelijke. Een andere optie is het werk naar de mensen brengen, in plaats van de mensen naar hun werk in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam te laten komen,'' aldus Hermanns.

Nog een reden om kantoorlocaties in `groene weidegebieden' te zoeken zouden de kosten van de huisvesting vormen. In Amsterdam en de andere grote steden zouden die volgens Hermanns onnodig duur zijn. De winstgroei van het bedrijf zou door die huisvestingskosten flink worden gedrukt. Bovendien worden de werknemers in de grote steden geconfronteerd met hoge parkeerkosten.

Ook de vestigingsplaats van het hoofdkantoor zou ter discussie staan, waarbij België de belangrijkste optie vormt, niet in de laatste plaats door een vriendelijker fiscaal klimaat. Brussel zou een mogelijkheid zijn, te meer omdat België door recente acquisities de tweede thuismarkt voor de ING Groep vormt.