Incident Oost-Timor was een `bloedbad'

Anders dan militaire woordvoerders hebben gezegd, is afgelopen dinsdag bij de aanval van pro-Indonesische milities op kerkgangers in de Oost-Timorese stad Liquica wel degelijk sprake geweest van een bloedbad. In en om een kerk in Liquica zijn ten minste 25 mensen doodgeschoten of om het leven gebracht met kapmessen.

Dat heeft de Oost-Timorese bisschop en Nobelprijswinnaar Carlos Belo gisteren gezegd na een bezoek aan de kerk in Liquica. De gebeurtenissen hebben de spanningen in Oost-Timor sterk doen oplopen en lijken de onderhandelingen over een vreedzame oplossing voor de kwestie Oost-Timor weer op een dood spoor te hebben gezet. De Indonesische regering heeft gevraagd om uitstel van een nieuwe onderhandelingsronde met hoge Portugese functionarissen, die volgende week in New York zou worden gehouden onder auspiciën van de Verenigde Naties. Portugal, de voormalige kolonisator van Oost-Timor, heeft de regering in Jakarta ervan beschuldigd de onderhandelingen over de toekomst van Oost-Timor te dwarsbomen door het geweld in Oost-Timor aan te wakkeren. Al eerder zijn beschuldigingen geuit dat pro-Indonesische milities in Oost-Timor, die zich verzetten tegen mogelijke onafhankelijkheid, bewapend worden door delen van de Indonesische strijdkrachten.

Op een persconferentie in Liquica zei de hevig geëmotioneerde bisschop Belo dat hij er zich ,,voor schaamt een Indonesiër te zijn''. ,,Ik moet vaststellen dat er sprake is geweest van een bloedbad. We gaan het derde millenium in, maar na dit incident zijn we terug in de Middeleeuwen''. Volgens Belo is het echte dodental mogelijk nog veel hoger dan nu bekend is. Op het moment van de aanval hielden veel mensen zich schuil in de kerk uit angst voor geweld elders in de stad. (AP, Reuters)