Hoger ziekteverzuim huisarts en specialist

Het ziekteverzuim onder huisartsen en medisch specialisten is in de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. Het aantal dokters met psychische problemen dat arbeidsongeschikt wordt is sinds 1995 bijna verdubbeld. De twee belangrijkste verzekeringsmaatschappijen hebben op 1 januari hun verzekeringspremies voor arbeidsongeschiktheid met twintig tot dertig procent verhoogd.

Belangrijkste oorzaak voor het toegenomen ziekteverzuim vormt de lichamelijke en emotionele uitputting, zo schrijft het weekblad Medisch Contact deze week. De psychische klachten leiden tot een langdurig ziekteverzuim. Vooral artsen tussen de 40 en 55 jaar kampen met verschijnselen van `burnout'.

De oorzaken van deze `burnout' vormen de klassieke stressfactoren zoals die voor veel vrije beroepen gelden, zoals toenemende werkdruk, angst voor fouten en conflicten, vergrijzing en financiële onzekerheid. Voor huisartsen geldt daarnaast dat zij niet altijd goede managers zijn en snel in een isolement terechtkomen en bovendien steeds minder in staat zijn een praktijk met 2.300 patiënten adequaat te runnen.

Bij medisch specialisten zijn conflicten in de maatschap en medische staf een belangrijke oorzaak voor de arbeidsongeschiktheid. Deze ruzies draaien meestal om geld of om de bijdrage van de maten in de productie. Jaloezie speelt ook een belangrijke rol, zo constateren de verzekeraars in Medisch Contact. ,,De maatschap kent geen maten'', horen ze vaak.

De twee verzekeringsbedrijven richten zich daarom steeds meer op preventie, zoals begeleiding, bijscholing en aandacht voor loopbaanplanning. Verder benaderen ze de getroffen artsen na ziekmelding snel, want volgens de verzekeraars komt men zelfs beter en gesterkt uit een `burnout' als die snel en goed wordt aangepakt.