`Grote kans' op behoud Heerlen CBS

De voorzitter van de ondernemingsraad van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), A. Amkreutz, zegt dat er een ,,grote kans'' bestaat dat het CBS een volwaardig kantoor houdt in Heerlen. Amkreutz baseert zijn optimisme op een gisteren gedane toezegging van plaatsvervangend secretaris-generaal D. Bruinsma van het ministerie van Economische Zaken.

Bruinsma deelde namens minister Jorritsma mee dat er een open discussie mogelijk is over de toekomst van de CBS-vestigingen in Voorburg en Heerlen. Een woordvoerder van het ministerie beklemtoonde vanmorgen dat alternatieven voor de door Jorritsma voorgestelde reorganisatie, aangedragen door directie en ondernemingsraad, ,,serieus'' besproken zullen worden.

,,Ik heb inmiddels groot vertrouwen dat Heerlen als volwaardige vestiging openblijft'', aldus Amkreutz, die vanmorgen spoedoverleg had met de CBS-directie over een alternatief scenario. Volgens het voorstel van Jorritsma zouden er van de elfhonderd banen in Heerlen maar 330 overblijven. Vanmiddag wordt in Den Haag door een delegatie van de ondernemingsraad een petitie aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Gistermiddag vond in Voorburg een werkonderbreking plaats.