Grontmij-fonds belegt meer in eigen bedrijf

Het pensioenfonds van Grontmij heeft zijn aandelenbelang in de eigen onderneming verhoogd tot meer dan tien procent. Het pensioenfonds, dat al ruim vijf procent bezat, is nu de grootste aandeelhouder geworden in het ingenieursbureau.

Volgens voorzitter ir. F. Gietema van het bestuur van het pensioenfonds zijn de aankopen van extra aandelen geen koerssteun. ,,Dat is in elk geval niet de bedoeling'', aldus Gietema, wiens hoofdfunctie directielid van Grontmij is. Naar zijn zeggen profiteert het fonds met de aankopen van het feit dat de lokale markt van de Amsterdamse effectenbeurs, waar de effecten van kleinere bedrijven worden verhandeld, uit de gratie is bij professionele beleggers. De grote geldbeheerders bouwen Europese aandelenportefeuilles op en verminderen of stabiliseren hun belangen in aandelen van kleinere Nederlandse bedrijven.

Het is ongebruikelijk dat pensioenfondsen substantiële aandelenbelangen verwerven in de eigen onderneming of daaraan leningen verstrekken.

Enkele jaren geleden baarde het pensioenfonds van Nedlloyd groot opzien toen bleek dat het fonds het bedrijf had verlost van opkoper T. Hagen door diens aandelen te kopen nadat Hagen een vergeefse greep naar de macht had gedaan.

Een andere controversiële relatie bestond tussen handelshuis Borsumij Wehry en diens pensioenfonds. Het fonds was niet alleen een grote aandeelhouder maar fungeerde ook incidenteel als tegenpartij bij transacties in eigen aandelen van topmanagers van het bedrijf, dat na een voorkennisschandaal in handen kwam van de grotere concurrent Hagemeyer.

Het aandelenbelang van het pensioenfonds in Grontmij, dat een beurswaarde vertegenwoordigt van ongeveer 20 miljoen gulden, blijft nog ruimschoots binnen de limieten die de Verzekeringskamer aan beleggingen stelt in de eigen onderneming.

Pensioenfondsen mogen tot vijf procent van hun vermogen in het eigen bedrijf investeren. Bij het Grontmij-fonds is dit nu drie procent, zo vertelt Gietema.

Volgens hem is het ,,niet ongebruikelijk'' dat pensioenfondsen van ondernemingen pakketjes aandelen in hun eigen bedrijf hebben. Hij erkent dat er ook andere opvattingen bestaan: zo mag het pensioenfonds van Philips, het grootste ondernemingspensioenfonds in Nederland, niet in aandelen van Philips beleggen.

Gietema geeft aan dat de investering mede is gedaan gezien de uiteenlopende vermogensposities van fonds en bedrijf. Alle aandelen van Grontmij samen zijn op de beurs zo'n 200 miljoen gulden waard, terwijl het pensioenfonds een belegd vermogen heeft van 650 miljoen gulden. Met de investering komt ook het vertrouwen van het pensioenfonds in het eigen personeel tot uitdrukking, aldus Gietema.

    • Menno Tamminga