Europese Unie wil Kosovaren `adopteren'

Van het voornemen van de EU om 100.000 vluchtelingen uit Kosovo op te nemen, bleef gisteren weinig over. Een `Foster Parentsplan' voor 100.000 extra Kosovaren in Albanië bleek het hoogst haalbare.

Honderdduizend is honderdduizend, of dat nou in de Europese Unie of in Albanië is. De EU `adopteerde' gisteren om die reden 100.000 extra Kosovaren in Albanië, in plaats van ze tijdelijke opvang te verschaffen binnen de grenzen van de Unie. Op een speciaal ingelaste Vluchtelingenraad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken bleek slechts een handjevol landen bereid om direct al concrete aantallen Kosovaren op te nemen.

Albanië redde de vergadering door aan te bieden 100.000 extra vluchtelingen op te nemen, mits de EU daarvoor zou betalen. En daarmee was het Europese `Foster Parentsplan' voor gevluchte Kosovaren geboren. Nederland zal zich op afstand ontfermen over 4.000 tot 5.000 vluchtelingen.

De inzet van de vergadering van gisteren was: vluchtelingen verdelen over de lidstaten van de EU. Maar vooralsnog bestaat het optreden van de Unie uit een financiële en materiële bijdrage van 150 tot 200 miljoen ecu (zo'n 400 miljoen gulden). Pas als VN-Hoge Commissaris voor vluchtelingen Ogata expliciet vraagt om vluchtelingen op te nemen, willen de lidstaten ,,proportioneel' een aantal Kosovaren ontvangen. Het gaat dan waarschijnlijk om zieken en andere hulpbehoevenden die uit humanitair oogpunt niet in de regio kunnen blijven.

Afgelopen weekeinde nog kondigde diezelfde Ogata aan dat de Europese Unie 100.000 Kosovaren zou opvangen die niet in de directe omgeving van het oorlogsgebied terecht konden. Omdat vooral Frankrijk en Duitsland zich verzetten tegen een opvang buiten de regio - dat zou de Servische leider Slobodan Miloševic alleen maar in de kaart spelen - is het nu niet tot een verdeelsleutel maar tot een adoptieregeling gekomen.

In de conclusies van het voorzitterschap na de Raad dankte de Duitse voorzitter de Albanezen. De extra opvang in de regio werd in de verklaring omschreven als een ,,tijdelijk uitstel om buiten de regio voor extra opvang te zorgen'.

Nederland was de bijeenkomst ingegaan met een geheel andere intentie dan wat er uiteindelijk is uitgekomen. In een brief aan de Tweede Kamer hadden de ministers van Justitie, Buitenlandse Zaken en Defensie het dinsdag op een rijtje gezet: een EU-brede aanpak van tijdelijke bescherming van de Kosovaren; besluitvorming over financiering en spreidingsregistratie van de vluchtelingen in de regio; coördinatie en toewijzing aan EU-lidstaten door UNHCR en besluitvorming over een Europees terugkeerbeleid. Van deze punten is alleen de registratie van de vluchtelingen door de UNHCR geregeld. Over de andere punten kon geen compromis worden bereikt. Sommige werden in het geheel niet behandeld. ,,Het is een enorm probleem en je moet dat niet in korte tijd willen oplossen', verklaarde minister van Justitie Korthals.

Duitsland en Kosovo

In het artikel Europese Unie wil Kosovaren `adopteren' (in de krant van donderdag 8 april, pagina 5) staat dat Frankrijk en Duitsland zich verzetten tegen opvang buiten de regio. Dit had moeten zijn Frankrijk en Groot-Brittannië. Duitsland had juist toegezegd 10.000 Kosovaren op te willen nemen.