ETIQUETTE

Etiquette vormt een wezenlijk bestanddeel van golf. De officiële golfregels beginnen met de voorschriften hierover. Een aantal voorbeelden van voorgeschreven etiquette:

Veiligheid Voordat hij een slag doet of een oefenswing maakt, behoort de speler zich ervan te overtuigen dat niemand dichtbij staat of in zo'n positie dat hij geraakt kan worden door de stok, de bal of door stenen, grint, takken of dergelijke die kunnen worden opgeworpen door de slag of de swing. Voorkomendheid Niemand mag bewegen, praten, dichtbij of vlak achter de bal of de hole staan wanneer een speler een slag doet of zich voorbereidt op een slag. Speltempo Het is in ieders belang dat spelers zonder oponthoud spelen. Spelers die naar een bal zoeken, dienen de achteropkomende spelers door te laten en daartoe een teken te geven zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is. Zij behoren niet eerst vijf minuten te zoeken alvorens dit te doen. Zij mogen pas doorspelen als de doorgelaten spelers buiten bereik zijn. Voorrang Wanneer er geen bijzondere regels gelden, behoren tweebalpartijen voorrang te hebben op elke drie- of vierbalpartij en zij behoren een dergelijke partij, die hen daartoe dient uit te nodigen, te mogen voorbijgaan. Een speler die alleen speelt, heeft geen enkel recht en behoort elke partij door te laten. Zorg voor de baan Voordat een speler een bunker verlaat, dient hij alle door hem gemaakte gaten en zijn voetstappen zorgvuldig op te vullen en te effenen. Spelers horen ervoor te zorgen dat bij het neerleggen van tassen of de vlaggenstok de green niet wordt beschadigd, en dat noch zij, noch hun caddies de hole beschadigen door er dichtbij te staan bij het hanteren van de vlaggenstok of bij het uit de hole halen van de bal. De vlaggenstok dient goed in de hole te worden teruggezet voordat de spelers de green verlaten.