Cyprus `stunt' in Kosovo-crisis

De bemiddeling van de Cyprische parlementsvoorzitter en fungerend president Spyros Kyprianou bij de mogelijke uitlevering van de drie Amerikaanse krijgsgevangenen door Servië heeft ook de Grieken verbaasd. Hij was de man die bij de presidentsverkiezingen van februari 1997 op het eiland een wonderlijk figuur sloeg door in een laat stadium de samenwerking met president Kliridis te verbreken en tegenkandidaat Jakovou te gaan steunen. Het was een publiek geheim dat hij teleurgesteld was omdat zijn zoon Markos geen garantie kreeg voor een ministerszetel in het na de verkiezingen te vormen kabinet.

Nadat Kliridis was herkozen, vertoonde – en vertoont nog steeds – de door Kyprianou opgerichte Democratische Partij tekenen van leegloop en wordt hij, hoewel nog steeds parlementsvoorzitter, door weinigen meer serieus genomen. De laatste twee weken was er echter ook kritiek op de 80-jarige Kliridis omdat hij met vakantie ging op de dag dat de Kosovo-crisis uitbrak en vervolgens een grote demonstratie tegen de bombardementen ontraadde. De Grieks-Cyprioten zijn, net als de Grieken, uitgesproken pro-Servisch. Was het een stunt en zag Kyprianou zijn kans een comeback te maken mede ten koste van zijn rivaal? Of heeft Kyprianou werkelijk aanwijzingen dat er wat gewrikt kan worden in de situatie op de Balkan, waar zijn eiland feitelijk net niet bij hoort?