CBS

Het voornemen van de minister van Economische Zaken om honderden banen te schrappen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek is verstandig. Hopelijk wordt het ook omgezet in daden. Opheffing van het instituut zou echter geniaal zijn. Immers, statistiek bij het CBS is nu eenmaal een quasi wetenschappelijke `leugen'. Het hele steekproefgedoe met zijn ophogingsmanipulatie en `nonresponscorrectie'-onzin misleidt al lange tijd iedereen en alles. Bovendien is het steeds een soort geschiedschrijving. Tezamen dus `geschiedvervalsing'! Eenvoudig rechttoe-rechtaan tellen; dat kan iedereen, en mag best worden overgelaten aan de goedkoopste aanbieder met (waar nodig) een toezichthouder van overheidswege. Het hele statistisch-sociale gebeuren is gewoon geldverspilling. Honderden ambtenaren die zich bezighouden met een uitkomst dat Nederland zich lekker of minder lekker voelt! Het statistisch-economische gebeuren kan ook weg nu `Europa' er aankomt.