Beperkte grondacties mogelijk

Het kabinet is bereid Nederlandse militairen te laten meedoen aan ,,kleinschalige grondoperaties'' van de NAVO in Kosovo.

De beperkte operaties kunnen dienen om de effectiviteit van luchtacties daar te vergroten. Voordat de in het grensgebied met Macedonië gelegerde militairen dit gaan doen, zou de Tweede Kamer hierover ,,al dan niet vertrouwelijk'' worden ingelicht. Want ,,in het geniep of sluipenderwijs'' mag dat niet gebeuren.

Dit heeft premier Kok gisteren in de Tweede Kamer gezegd in een debat met de fractievoorzitters over de Kosovo-crisis. Een verbetering van de effectiviteit van de al aanwezige troepen op de grond wordt mogelijk door de geplande inzet van Amerikaanse Apache-helikopters tegen Servische militaire doelen in Kosovo. De premier, die onderstreepte dat grootschalige grondoperaties ,,niet aan de orde'' zijn, maakte met zijn opmerking een einde aan de verwarring die in de Kamer was ontstaan doordat de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) elkaar leken tegen te spreken over de inzet van grondtroepen.

De Graaf (D66) had gesuggereerd om in Kosovo op beperkte schaal grondtroepen in te zetten voor beveiliging van vluchtelingen, zoals GroenLinks-leider Rosenmöller vorige week ook had gedaan. Dijkstal (VVD) had gevraagd na te denken over een vergroting van het bestaande mandaat om de in Macedonië gelegerde militairen op kleine schaal te kunnen inzetten. De Grave wilde de uitvoering van zulke suggesties ,,niet bij voorbaat uitsluiten''. Maar Van Aartsen waarschuwde dat de komst van NAVO-grondtroepen in Kosovo voor Rusland onaanvaardbaar zou zijn, de ,,Balkan in vuur'' zou kunnen zetten en zelfs het risico van een Derde Wereldoorlog zou kunnen inhouden.

Kok zei daarop dat hij het eens was met De Hoop Scheffer (CDA) en de SGP'er Van den Berg dat ,,wij vandaag niet met verkeerde gevoelens uit elkaar mogen gaan''. Hij kwam vervolgens met zijn verduidelijking over de ,,verbetering van de militaire effectiviteit van het luchtwapen en de betere benutting van de humanitaire effectiviteit'' van de troepen in Macedonië.

In Luxemburg hebben de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie gisteren besloten om niet 100.000 vluchtelingen uit Kosovo op te nemen, zoals EU-voorzitter Duitsland had voorgesteld, maar hen op afstand te ,,adopteren''. Volgens dit plan zou Nederland 4.000 tot 5.000 Kosovaren voor zijn rekening nemen.

ADOPTEREN: pagina 5