Benzinestation

Het bericht in de krant van 25 maart over compensatie voor benzinestations in de grensstreek `Shell weigert EC inzage' zou een onjuist beeld kunnen wekken. Om het in perspectief te plaatsten is het goed om te weten dat van de 625 aanvragen voor compensatie die het ministerie van Financiën heeft ontvangen, er slechts 7 van Shell-ondernemingen zijn. De meeste benzinestations waar de Shell-vlag wappert, zijn geen eigendom van Shell, maar worden geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers, voor eigen rekening en risico.

In de grensstreek met Duitsland waren op 1 juli 1997 in totaal bijna 650 stations. Daarvan voerden 108 het Shell-merk. Hiervan werden er 80 door zelfstandige ondernemers geëxploiteerd; slechts 28 door in totaal 7 zogeheten TEM's (tank-exploitatie-maatschappijen, 100 procent dochters van Shell). Op grond van de richtlijn van Financiën dat de grenscompensatie per rechtspersoon moet worden aangevraagd (en niet per station), heeft Shell voor haar 28 stations dus 7 keer compensatie aangevraagd. Alle 625 aanvragers is verzocht informatie aan te leveren, ten behoeve van de Europese Commissie die de door Financiën ontworpen regeling in twijfel trekt. De 7 Shell-aanvragers hebben hieraan niet voldaan, omdat de relevante informatie (die over eigendomsverhoudingen) al bekend is. Echter, het opvragen van alle contracten in heel Nederland is overbodig en irrelevant. Het gaat bovendien om concurrentie-gevoelige informatie. Shell heeft wel een voorbeeld van een contract opgestuurd, en werkt dus wel degelijk mee aan het verstrekken van relevante informatie. Uit antwoord van Financiën op Kamervragen blijkt dat een ruime meerderheid van de compensatie-aanvragers de gevraagde informatie heeft ingestuurd.

De problemen zijn het rechtstreekse gevolg van de concurrentie-verstorende, eenzijdige accijnsverhoging van 1 juli 1997. Voor de Tweede Kamer was de compensatie-regeling indertijd een onlosmakelijke voorwaarde om met die accijnsverhoging in te stemmen. Shell verwacht daarom dat de overheid zich ten zeerste zal inspannen om de regeling overeind te houden.