ASR: tegenvallers in schadeverzekeringen

Tegenvallende resultaten van de schadeverzekeringen hebben de verzekeringsgroep ASR (Stad Rotterdam, De Amersfoortse) voorzichtig gemaakt over het lopende jaar. ,,Als we niet oppassen, gaan we weer met zijn allen het dal in'', zo zei bestuursvoorzitter C. de Swart vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers.

Ziekteverzuimverzekeringen bezorgen ASR een verlies van 30 miljoen gulden, het resultaat op autoverzekeringen verschrompelde van 24 tot 7 miljoen gulden. ,,Op basis van de eerste drie maanden van dit jaar zien we dat de winstdaling in de autoverzekeringen zich niet doorzet, mede door een premieverhoging van 9 procent. Maar van een geweldig herstel is ook geen sprake'', aldus De Swart.

Voor de komende drie jaar gaat hij uit van een winstgroei van telkens 7 tot 12 procent. ,,Als we die doelstelling niet halen, hebben we als raad van bestuur een probleem.''

Op de verliesgevende ziekteverzuimverzekeringen rekent De Swart quitte te draaien. ,,Als het ziekteverzuim in Nederland ten minste niet stijgt. Het is een schrale troost dat elke verzekeraar in dit segment op verlies zit.''

In het afgelopen jaar boekte Stad Rotterdam een nettowinst van 286 miljoen gulden, een stijging van bijna 28 procent. Zonder consolidatie van De Amersfoortse (waarvan Stad Rotterdam in de loop van 1997 de resterende 45 procent verwierf) steeg het nettoresultaat met 24 procent. De winst per aandeel ASR steeg met 21 procent tot 7,94 gulden.

De premieinkomsten in de schadeverzekeringen (auto, brand, ziektekosten) stegen vorig jaar met 6 procent tot 1,9 miljard gulden. Het resultaat op deze verzekeringen nam met een zelfde percentage toe tot 150 miljoen gulden. ,,Dat valt gewoon tegen omdat we tot en met het derde kwartaal op een winstgroei van 11,5 procent zaten.''

Voor de levensverzekeringen ziet De Swart de structureel lage rente als een belangrijke bedreiging van de winstgroei. ,,Als de rente zo laag blijft, zullen de resultaten op langere termijn teruglopen maar voor de komende jaren maken we ons nog geen zorgen. We realiseren nu nog een rendement van 7,2 procent op onze beleggingen, terwijl de rente zelfs onder de 4 procent is gekomen.''