Akkoord over CAO op maat werknemer

Werkgevers en werknemers hebben gisteren in de Stichting van de Arbeid een globaal akkoord bereikt over arbeidsvoorwaarden die zijn aan te passen aan wensen van individuele werknemers (`cafetaria-CAO'). Volgens FNV-onderhandelaar C. Inia is het verkopen van vrije dagen voor geld nu van de baan.

Vorige maand lekte een conceptakkoord over de kwestie uit, dat de verkoop van vrije dagen mogelijk zou maken. Na raadpleging van de achterban maakte de FNV grote bezwaren tegen deze optie. De vakcentrale vreesde dat arbeidstijdverkorting en de daarmee beoogde creatie van nieuwe banen de nek zou worden omgedraaid. ,,De expliciete aanbeveling om vrije dagen desgewenst te ruilen voor geld is nu uit het definitieve akkoord verwijderd'', aldus Inia. ,,Wij zullen zulke afspraken dus zeker niet maken.''

Wel bevelen werkgevers en bonden in het akkoord de CAO-partners in het algemeen aan meer keuzemogelijkheden in CAO's in te bouwen. Daar wordt aan toegevoegd dat niemand tot zo'n optie kan worden gedwongen en dat elke deelname moet zijn gebaseerd op basis van vrijwilligheid.

Deze open formulering lijkt nu te leiden tot uiteenlopende interpretaties. Zowel MKB-Nederland als de vakcentrale CNV wijst erop dat het verkopen van vrije dagen in de praktijk al gebeurt. CAO-coördinator R. van Splunder van de vakcentrale CNV stelde gisteren naar aanleiding van het akkoord in de Stichting van de Arbeid dan ook ,,dat geen enkele optie is uitgesloten. Alleen is aan de keuzemogelijkheden expliciet toegevoegd dat de gevolgen voor de werkgelegenheid in ogenschouw moeten worden genomen.''

Inia: ,,Wij blijven in ieder geval tegen zo'n uitruil van vrije tijd voor geld. Als de CNV dat op decentraal niveau wel wil, moet daar maar blijken wie de sterkste partij is.''