Abortusboot

Rebecca Gomperts pleit voor een abortusboot (NRC Handelsblad, 5 en 27 maart). Zij wil aan de slag. Geen getheoretiseer, maar doen: ,,Abortus is hulpverlening, klaar. Met dit project wordt beoogd het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun eigen lichaam te ondersteunen, zonder dat ze hun leven in gevaar hoeven te brengen. Ik zie het als een wereldwijd pact tussen onderdrukte vrouwen.''

Het klinkt heel solidair, heel menselijk. Alleen mis ik iets in haar betoog. Het gaat namelijk niet alleen over het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun eigen lichaam. Er is bij een zwangere vrouw (voor zover ik mij het vak biologie goed herinner) iets dat genetisch en fysiologisch volstrekt uniek is en te onderscheiden van haar lichaam. Het betoog van Gomperts had iets geloofwaardiger geklonken als zij ook had vermeld dat bij abortus sprake is van een keuze: voor de moeder, tegen het kind. Abortus is niet uitsluitend `hulpverlening, klaar'.

    • Enrique Alonso de Velasco