`Werkloosheid in Israel zal fors toenemen'

De werkloosheid in Israel zal dit jaar fors stijgen en het gemiddeld bruto nationaal product per inwoner daalt. Dat voorspelt de Associatie van Israelische industriële ondernemingen in een rapport. De stijging van het aantal werkzoekenden wordt geraamd op 30.000, waarmee het percentage werklozen eind 1999 uitkomt op 9,6 procent van de actieve beroepsbevolking, tegen 8,6 procent vorig jaar. Het bruto nationaal inkomen per hoofd daalt door demografische ontwikkelingen met 0,8 procent. Andere oorzaken van de sombere verwachtingen zijn een daling van de vraag op de binnenlandse markt en een vertraging van de export. Volgens de werkgevers in de industrie zal de economische groei van Israel dit jaar niet boven de 1,5 procent uitstijgen en dus niet het niveau van 2,5 procent halen dat vorige week nog door de Centrale Bank werd voorspeld. (AFP)