VNO-NCW pleit voor inzet van kernenergie

In het kader van een duurzame energievoorziening denkt werkgeversorganisatie VNO-NCW dat het ,,moeilijk'' zal zijn kernenergie buiten beschouwing te laten. De organisatie verwacht dat de kwestie om nieuwe centrales te bouwen rond 2010 weer ,,in versterkte mate'' aan de orde zal komen. Bij nieuwe centrales denkt VNO-NCW aan kleine `inherent veilige' exemplaren. Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen, waartoe Nederland zich in internationale verdragen heeft verplicht, is het volgens voorzitter Blankert noodzakelijk Borssele langer open te houden. ,,Daarmee is 3 procent van de CO2-reductiedoelstelling te halen. Dat ligt in dezelfde orde van grootte als verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur'', aldus de werkgeversvoorman vanmorgen. Hij noemde de voorgenomen sluiting van Borssele ,,kapitaalvernietiging''. (ANP)