Verbod op feesten in schuur in Woudenberg

De gemeente Woudenberg moet onmiddellijk een einde maken aan de feesten die worden gehouden in een schuur buiten de bebouwde kom. De Raad van State heeft dat vorige week vrijdag besloten. De evenementen in een boerenschuur in het landelijk gebied ten zuiden van Amersfoort zijn in strijd met het bestemmingsplan, aldus de Raad van State.

De uitspraak is het sluitstuk van een juridische strijd die omwonenden vorig jaar met de gemeente waren begonnen. De schuurfeesten, waar geregeld zo'n duizend jongeren op afkomen, werden al tien jaar gedoogd. Een echtpaar dat vorig jaar via de rechter bezwaar aantekende tegen de overlast, werd slachtoffer van vernielingen en bedreigingen en is sindsdien ondergedoken. Voor die tijd had het gemeentebestuur aan de organiserende Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht en de eigenaar van de schuur laten weten dat de feesten niet waren toegestaan. Maar omdat in Woudenberg een sterke behoefte aan vermaakruimte bleek te bestaan, zette de gemeente het gedoogbeleid voort. Bij de raadsverkiezingen vorig jaar pleitten alle politieke partijen voor het behoud van de schuurfeesten.

In februari besliste de president van de Utrechtse rechtbank dat dit jaar nog een beperkt aantal feesten mocht worden georganiseerd, in afwachting van een andere oplossing. Ook na die uitspraak werden er vernielingen aangericht op het erf van het procederende echtpaar.

De Raad van State heeft nu bepaald dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die een overgangsregeling zouden rechtvaardigen.

Mr. J. Polak, de advocaat van het getroffen echtpaar, meent dat de problemen vooral veroorzaakt zijn door de opstelling van de gemeente. ,,De zaak is ge√ęscaleerd, omdat de gemeente zich niet aan haar eigen regels heeft gehouden.''

Burgemeester J. Krajenbrink betreurt de uitspraak van de Raad van State. Hij sluit niet uit dat de gemeente nu aanstuurt op een wijziging van het bestemmingsplan om de schuurfeesten alsnog mogelijk te maken.

Krajenbrink verwerpt de beschuldiging dat de gemeente verantwoordelijk zou zijn voor de escalatie. ,,Aan beide zijden hebben partijen geprovoceerd. De gemeente wilde juist kanalisatie en indamming tot stand brengen. Ook de president van de Utrechtse rechtbank zag nog ruimte, maar kennelijk is het mogelijk dat rechters verschillend oordelen.''