Tussenpersoon mag provisie delen met polishouders

Assurantietussenpersonen mogen de provisies die ze van verzekeringsmaatschappijen krijgen ten goede laten komen aan polishouders, bijvoorbeeld in de vorm van kortingen of cadeaus. Dat is het resultaat van overleg gisteren tussen het Verbond van Verzekeraars, de Consumentenbond en de ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Zalm (Financiën).

Het is de ongeveer 10.000 tussenpersonen nu nog verboden provisie door te spelen aan verzekerden. De gedachte achter dit wettelijke verbod was dat de tussenpersonen, die een adviserende rol dienen te spelen, elkaar eerder op prijs dan op kwaliteit zouden beconcurreren.

Het kabinet wil evenwel de concurrentie op zoveel mogelijk markten bevorderen en wetgevende drempels slechten. Daarmee zouden ook de activiteiten van tussenpersonen doorzichtiger moeten worden. Nu is nog onduidelijk hoeveel provisie ze krijgen van de aanbieders van verzekeringen en wat ze precies voor dat geld voor de klant doen. De provisie ligt naar schatting tussen de 10 en 20 procent van het bedrag dat klanten aan verzekeringspremie betalen.

,,De tussenpersoon krijgt dezelfde beloning voor zijn werk, of hij nu de kantjes eraf loopt of zich tot het uiterste inspant'', aldus de Consumentenbond die verwacht dat opheffing van het verbod louter gunstige gevolgen heeft voor de consument. Door kortingen toe te staan ontstaat volgens de bond prijsconcurrentie op diensten en producten en zal de concurrentie onder tussenpersonen toenemen. Dat zou de kwaliteit van de dienstverlening weer bevorderen. ,,Goede ondernemers kunnen zich gaan onderscheiden door efficiënter te werken en meer kwaliteit te leveren in de vorm van goede begeleiding en voorlichting'', meent de Consumentenbond.

Of het opheffen van het verbod om provisie door te spelen verzekeringen inderdaad goedkoper maakt is ongewis. De bij het overleg betrokken partijen gaan daar wel van uit. Eerdere ervaringen in de makelaarsbranche, waarbij de vaste tarieven werden verruild voor adviesprijzen, geven aan dat de consument niet per definitie goedkoper uit is.

Het is de bedoeling van Jorritsma en Zalm om op 1 januari 2000 artikel 16 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb), waarin het verbod op `retourprovisie' staat, ingetrokken te krijgen. In 2002 zou intrekking van de artikelen 13 en 15 van de Wabb moeten volgen.

Daarin is vastgelegd dat de provisie deel moet uitmaken van de premie en dat tussenpersonen geen andere diensten mogen leveren dan het afsluiten van verzekeringen. Het schrappen van artikel 13 en 15 hangt samen met de vraag of intrekking van artikel 16 de concurrentie onder tussenpersonen inderdaad bevordert.