Stellingen

Het hebben van een `dikke huid' zegt niets over de mentale gevoeligheid van de mens.

B. MAESSEN-VISCH, Universiteit Maastricht

Het combineren van werk- en zorgtaken leert dat het niet gaat om het mengen, maar om het scheiden van beide taken.

E. SMOLENAARS, Katholieke Universiteit Brabant

Woonvoorkeuren van gezinsleden verschillen sterker van elkaar dan gezinsleden denken.

E. MOLIN, TU Eindhoven

Mobiele telefoongesprekken gaan primair over de mobiliteit van de bellers.

S. WASLANDER, Rijksuniversiteit Groningen

Humor is pas echte humor als deze slechts door een beperkt aantal mensen gewaardeerd kan worden.

K. NIEROP,

LU Wageningen

Elegante oplossingen zijn vaak ook de beste.

R. PEERLINGS,TU Eindhoven

Soortgenoten zijn een noodzakelijk kwaad.

D.H. HEG, Rijksuniversiteit Groningen

Naast de prijs van een Big Mac als indicator voor de koopkrachtpariteit tussen landen, kan het aantal McDrives langs een snelweg gebruikt worden als indicator voor de verkeersintensiteit.

R.G.M. KEMP, Rijksuniversiteit Groningen