Spanjes literaire elite probeert Connie Palmen te doorgronden

Wie was Ischa Meijer? Madrids literaire elite worstelt met deze vraag sinds schrijfster Connie Palmen gisteren in Madrid de Spaanse vertaling presenteerde van haar boek I.M. Meijer was de grote liefde van Palmen, zoveel is inmiddels duidelijk. Maar voor het overige heeft Spanje nog de grootste moeite de zaken op de juiste wijze in te schatten.

,,Ik heb eerlijk gezegd geen idee wie het was'', erkent directeur Constantino Bértolo van de uitgeverij Debate die het boek op de Spaanse markt brengt. ,,Maar ik weet wel dat het boek in Holland goed verkoopt.''

Leek Meijer misschien op Iñaki Gabilondo, Spanjes populairste radio- en televisiejournalist, die zo wellevend maar immer met behoud van kritisch vermogen zijn gasten weet te benaderen?

De schrijfster zelf liet gisteren haar goede humeur niet bederven door de vraagtekens rond het onderwerp van haar boek. In aanwezigheid van haar huidige geliefde Hans van Mierlo liet Palmen zich ter promotie van haar boek gewillig interviewen in een bovenzaaltje van de Madrileense kunstsociëteit Círculo de Bellas Artes. Daarbij bleek vooral de lokale Nederlandse kolonie te zijn uitgelopen om het fenomeen eens van dichtbij te bekijken.

Erg soepeltjes verliep de kennismaking niet. Het voorlezen van een bladzijde of vijf uit haar werk (,,Ik begin maar direct met het ergste deel'') bleek het meest verhelderende van de avond. Meer moeite had de zaal – niet in de laatste plaats de simultaanvertalers – met de inzichten van Palmen over schrijverschap, talent, liefde en haar `moeilijke verhouding' met Socrates. ,,Ik ben een beetje vaag'', erkende Palmen ruiterlijk toen de aanzwellende verwarring niet langer onopgemerkt bleef.

Het publiek had toen overigens al vernomen dat de schrijfster de gedachte aan contact met haar lezers `onverdraaglijk' vond. ,,Ik speel alsof ik mezelf ben. Voor hetzelfde geld had ik acteur kunnen worden'', aldus Palmen. Nee, het was geen gemakkelijk winstbejag, dat boek. Dat het goed verkoopt, daar kan zij ook niets aan doen.

Palmen werd door haar Spaanse interviewers bijgezet in de eregalerij van Mulisch, Haasse en Claus, die in vertaling kunnen rekenen op enige populariteit in Spanje. Dat van haar laatste boek De erfenis in amper twee weken 750.000 exemplaren zijn verkocht maakt diepe indruk. Onvermeld bleef evenwel dat het hier het boekenweekgeschenk betrof – een in Spanje onbekend fenomeen.