`Reorganisatie OM begint te werken'

De reorganisatie van het openbaar ministerie (OM) begint haar vruchten af te werpen. Het OM is tevreden over de gang van zaken bij de arrondissementsparketten. Daarentegen is er van de reorganisatie bij de vijf ressortsparketten, waar men twee jaar later is begonnen, nog ,,veel te weinig terecht gekomen'' van de nieuwe taken. Dit blijkt uit een onderzoek naar de reorganisatie van het OM.

De reorganisatie van het OM is vier jaar geleden ingezet. Het doel ervan was om te komen tot één landelijke organisatie waarin de verschillende diensten hun werk beter op elkaar zouden afstemmen. De verschillende onderdelen van het OM werkten te veel als zelfstandige eilandjes.

De ressortsparketten schenken nog te weinig aandacht aan hun nieuwe taken, zoals contact met arrondisementsparketten. Contact tussen de advocaat-generaal, actief binnen een ressortsparket, en de officier van justitie, die in een arrondissementsparket werkt, zou de juridische kwaliteit binnen het OM moeten bevorderen. Maar het nut en de noodzaak van de vernieuwing is nog niet bij iedereen bekend, zo stellen de onderzoekers.

Het OM is ,,nog niet tevreden'', zo zegt een woordvoerder. Maar, zo vervolgt hij, bij de ressortsparketten, die belast zijn met hoger-beroepzaken, is sprake van een hoge werkdruk. Dit is vooral het gevolg van de stijging van het aantal omvangrijke zaken en het feit dat burgers steeds vaker gebruik maken van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen als een uitspraak van de rechter hen niet bevalt.

De vooruitgang bij de arrondisementsparketten ligt vooral in het feit dat er minder zaken worden geseponeerd en dat meer mensen worden gedagvaard en meer zaken sneller worden afgedaan.

Voor het onderzoek zijn honderden mensen binnen en buiten het OM in de afgelopen maanden ondervraagd. Bij het openbaar ministerie werken ongeveer 2.500 mensen.