Personalia

Mr. G.J.R. Wolters volgt per 1 juni ir. P.J. Verkerk op als Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne. Wolters is momenteel plaatsvervangend directeur-generaal Milieubeheer bij het ministerie van VROM.