LE MONDE DIPLMATIQUE

In de ontwikkelingslanden, in Centraal Europa en in de voormalige Sovjet-Unie bevinden zich 100.000 ton verouderde pesticiden. Volgens een schatting van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, zou het tachtig miljoen dollar kosten om die voorraden te vernietigen. De organisatie dringt er in een recent rapport op aan dat de agrochemische industrie een bijdrage levert aan de onkosten.

Het gaat, schrijft Le Monde Diplomatique, om een hoeveelheid die het milieu op mondiale schaal bedreigt, en waarvan het gebruik verboden of streng gereglementeerd zou moeten worden. Maar dat zal wel even duren want de Amerikaanse overheid heeft niet eens een complete lijst van de pesticiden die in de VS worden geproduceerd. Het gaat onder andere om een middel als Nemagon waarvan het gebruik sinds 1979 is verboden in de VS. Dit middel dat onvruchtbaarheid veroorzaakt bleef tot in de jaren tachtig in gebruik in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in Honduras waar de bananenteelt in handen is van grote Amerikaanse fruitteeltondernemingen.

Pas in 1997 tekenden de producenten van Nemagon onder dwang van de rechter een overeenkomst waarbij ze toezegden zestigduizend plantagearbeiders 41,5 miljoen dollar te zullen betalen met de uitdrukkelijke toevoeging dat die betaling geen erkenning van verantwoordelijkheid inhield. In 1997 lanceerde de Chinese overheid een tv-campagne ter preventie van de groei van het aantal zelfmoorden en vergiftigingen op het platteland die toegeschreven werden aan het gebruik van pesticiden. Van het totale aantal vrouwen in de wereld dat zelfmoord pleegt, zo staat in een voetnoot, is 56 procent Chinees.

Het maandblad Le Monde Diplomatique is verkrijgbaar in de kiosk.

21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.