Kroonprins mag bij IOC aan het werk

Prins Willem-Alexander mag zijn werkzaamheden als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hervatten. Premier Kok heeft dit gisteren gemeld in een brief aan de Tweede Kamer.

Het besluit heeft de steun van PvdA en VVD, samen een Kamermeerderheid. De overige zeven fracties houden bedenkingen maar leggen zich erbij neer.

Begin februari schortte de kroonprins zijn IOC-activiteiten op wegens misstanden bij de selectie van Olympische steden. Half maart heeft het IOC maatregelen genomen om herhaling van misstanden te voorkomen. In zijn brief aan de Kamer stelt premier Kok dat het IOC hiermee ,,een nieuwe weg inslaat die uitzicht biedt op herstel van vertrouwen in de integriteit van het IOC''. In een bijgevoegde notitie van staatssecretaris Vliegenthart (Sport) wordt een reeks IOC-maatregelen opgesomd die het kabinet vertrouwen geeft dat de kroonprins weer kan functioneren in het IOC. Daartoe behoren het royeren en officieel waarschuwen van bij elkaar vijftien IOC-leden, een aangescherpte selectieprocedure voor Olympische steden en het instellen van een ethische commissie.

Coalitiegenoot D66 heeft er weinig vertrouwen in dat de kroonprins in de toekomst gevrijwaard zal blijven van vervelende affaires in IOC-verband. ,,Wij vonden en vinden het besluit onverstandig maar het is geen zaak om messen over te trekken'', zegt fractieleider De Graaf in een reactie. ,,Het was beter geweest als de prins zich op een andere plaats op het koningschap zou voorbereiden.''

CDA-leider De Hoop Scheffer toont zich aarzelend over het kabinetsbesluit, maar wenst geen verdere publieke discussie over de kroonprins. ,,Het CDA legt zich bij het besluit neer om op die manier haar eigen bijdrage te leveren aan het beëindigen van deze discussie.'' PvdA-fractieleider Melkert zegt ,,zich helemaal te kunnen vinden'' in het standpunt van het kabinet. VVD-fractieleider Dijkstal noemt het ,,belangrijk dat de kroonprins ervaring kan opdoen in zo'n belangrijke maatschappelijke sector als de sport''.

Interim-voorzitter Van der Reijden van NOC*NSF is eveneens ingenomen met het besluit. ,,Er wordt kennelijk ingezien dat hij toegevoegde waarde biedt voor het IOC. Dat is belangrijk'', meent Van der Reijden.