Kosovaren uit Blace geëvacueerd

De Macedoniërs hebben vannacht bij Blace aan de grens met Kosovo duizenden Kosovaren naar kampen elders in het land overgebracht. Bovendien verdwenen vannacht de duizenden Kosovaren die aan de Joegoslavische kant van de grens op toelating tot Macedonië wachtten. Hulporganisaties vermoeden dat ze naar Kosovo zijn teruggestuurd.

Eerder had de Macedonische regering, waarop scherpe kritiek is geuit door hulporganisaties, een aantal nieuwe kampen, verder van de grens, ingericht voor de vluchtelingen die in Blace in de modder zaten en die daar dagenlang goeddeels aan hun lot werden overgelaten.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR kreeg gisteren van landen buiten de Balkan toezeggingen voor de opvang van 74.000 vluchtelingen uit Kosovo. Op een speciale conferentie in Genève, waaraan vertegenwoordigers van meer dan vijftig regeringen en hulporganisaties deelnamen, is afgesproken dat Kosovaren alleen uit de buurlanden Albanië en Macedonië naar elders worden geëvacueerd als ze daar zelf mee instemmen – dit naar aanleiding van berichten dat Kosovaren die de afgelopen dagen naar Turkije zijn overgebracht, zich daartegen verzetten.

UNHCR-chef Sadako Ogata uitte in Genève kritiek op het regime in Belgrado. De massale verdrijving van Albanezen uit Kosovo was volgens haar ,,gedwongen, gepland en geregisseerd'' door het bewind, met de bedoeling ,,de collectieve identiteit van de bevolking te vernietigen''. De Albanezen die de grens over worden gedreven raken hun paspoorten en andere papieren kwijt en moeten de nummerborden van hun auto's schroeven, terwijl in de gemeentehuizen van Kosovo eigendomsbewijzen, geboorteregisters en dergelijke worden vernietigd, om aldus de verdreven Albanezen elk bewijs te ontnemen dat ze uit Kosovo stammen. ,,We hebben de bruutheid en de meedogenloosheid van de Joegoslavische regering onderschat'', aldus Ogata.

De VN hebben gezegd voor de hulpverlening aan de honderdduizenden Kosovaren 138,5 miljoen dollar nodig te hebben. Het Internationale Rode Kruis meldde voor hetzelfde doel 140 miljoen gulden te willen ophalen.

In Macedonië heeft gisteren de regering zich teweer gesteld tegen aantijgingen, als zou ze hulpverlening aan de Kosovaarse vluchtelingen belemmeren en als zou ze zich tegen de komst van nog meer Kosovaren verzetten. Premier Ljupco Georgijevski zei dat zijn land economisch en politiek dreigt in te storten tenzij de internationale gemeenschap helpt om het tij te keren. ,,De mensen in Brussel hebben Macedonië met het probleem laten zitten. De hele tijd hebben we getracht de UNHCR ertoe te brengen iets voor de vluchtelingen te doen. Het probleem is dat ze niets doen.'' Die lezing wordt fel bestreden door de UNHCR en andere hulporganisaties, die klagen dat de Macedonische autoriteiten de vluchtelingen maar mondjesmaat toelaten, de hulporganisaties verbieden tentenkampen te bouwen en hun alleen toestaan om bejaarden en kinderen hulp te bieden. Volgens de jongste cijfers van de UNHCR zijn sinds 24 maart, de dag waarop de NAVO-bombardementen begonnen, 120.000 Kosovaren naar Macedonië gevlucht en 262.000 naar Albanië. (Reuters, AP, AFP)