Kamer voor opvang Kosovaren in de regio

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met de regering dat Kosovo-vluchtelingen bij voorkeur `in de regio' moeten worden opgevangen om uiteindelijk weer snel naar huis terug te kunnen. Maar Nederland moet wel bereid zijn met andere EU-landen een `evenredig' aantal van vierduizend tot zesduizend vluchtelingen op te nemen. Het accent moet daarbij liggen op mensen met zware medische problemen, vindt de Kamer.

De PvdA-fractie denkt aan ,,minstens vijfduizend'', de VVD wil in de EU strikt vasthouden aan een verdeling naar bevolkingsgrootte. Zij komt voor Nederland uit op vierduizend, 1/25ste van het totaal dat EU-voorzitter Duitsland heeft voorgesteld. De Europese ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zouden daarover vandaag in Luxemburg beslissen.

Dat bleek gisteren in een debat met de ministers Korthals (Justitie), Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie). In het debat verdedigde minister Van Aartsen de regering, en met name zijn collega Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking), tegen verwijten van het CDA, D66 en GroenLinks dat zij vorige week te laks op het vluchtelingenprobleem zou hebben gereageerd.

Volgens Van Aartsen meende de overkoepelende VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tot eind vorige week dat zij het probleem zelf aankon. De organisatie is, zoals alle hulporganisaties, in beginsel tegen `politisering' van de hulp. Zij voelde er ook daarom niet veel voor een beroep op NAVO-eenheden te doen bij de opvang van vluchtelingen. Pas zaterdag, in een overleg met de NAVO, de EU en de OVSE, veranderde de UNHCR van positie jegens het ,,gigantische'' vluchtelingendrama dat ,,niemand zo had kunnen voorzien'', aldus Van Aartsen.

Nederlandse NAVO-militairen zijn daarna in het grensgebied van Macedonië en Kosovo direct begonnen met humanitaire hulp. De drie liberale ministers benadrukten dat Nederland in de EU naar verhouding financieel veel doet: twintig miljoen gulden voor directe humanitaire hulp en tien miljoen voor begrotingssteun aan Macedonië.