Groei van economie daalt tot 2 procent

De Nederlandse economie zal dit en volgend jaar met slechts 2 procent groeien, na vier jaar van voorspoedige groei in de periode 1994-1997. De inflatie daalt dit jaar tot gemiddeld 1,25 procent en in het jaar 2000 tot 1 procent. Het begrotingstekort loopt dit jaar op van 0,7 procent in 1998 tot 1,75 procent, om volgend jaar weer wat te zakken naar 1,5 procent. De staatsschuld stagneert op ruim 67 procent van het bruto binnenlands product.

Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag verschenen Centraal Economisch Plan, waarin het de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het lopende en het komende jaar schetst. Vorig najaar werd nog een economische groei van 3 procent voorzien in 1999, in november bracht het Planbureau zijn raming al terug tot 2,25 procent. CPB-directeur H. Don sprak vanmorgen van ,,een diagnose die ons niet optimistisch stemt''.

De terugval van de economische groei is vooral te wijten aan verslechterende ontwikkelingen in voor Nederland relevante buitenlandse economieën. Zo verwacht het CPB dat de economische groei in de VS terugvalt tot 2,5 procent, en dat Europa zelfs terugvalt naar een economische groei van 1,5 procent. Japan blijft steken op een economische krimp van 1 procent in 1999. Het Planbureau tekent aan dat groeiprognoses voor 1999 en 2000 nog slechter kunnen uitpakken als de wereldhandel zich later dan voorzien herstelt van de crisis in Azië.

Volgens het Centraal Economisch Plan groeit de werkgelegenheid, die vorig jaar met 2,7 procent toenam, dit jaar met slechts 1,5 procent en in het jaar 2000 met driekwart procent. De werkloosheid zakt dit jaar naar 4,75 procent, om volgend jaar te stijgen naar 5,25 procent. Opmerkelijk is dat het CPB een kortlopende rente voorziet van gemiddeld 2,75 procent voor zowel dit als volgend jaar. Dit impliceert dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar huidige rentetarief van 3 procent zal verlagen. Morgen komt de raad van bestuur van de ECB bijeen in Frankfurt om te besluiten over het rentebeleid.

Don zei vanmorgen over de renteraming dat die een aanname betrof op basis van de toestand van de Europese economie zoals het Planbureau die nu ziet. Concrete voorspellingen wilde hij niet doen: ,,Als we dat konden, zaten we niet hier maar op de Bahama's.''

Volgens het CPB moet worden gerekend met tegenvallers bij zowel de inkomsten als de uitgaven in de rijksbegroting. Met name in het jaar 2000 komt 3,5 miljard gulden minder binnen als gevolg van lagere belasting- en premieopbrengsten. In 1999 speelt een tegenvaller bij de vennootschapsbelasting, die 2,5 miljard gulden aan inkomsten scheelt.

Bij de uitgaven moet in 1999 worden gerekend met een overschrijding van 1,5 miljard gulden en voor het jaar 2000 met een overschrijding van per saldo 3,5 miljard gulden. Geen rekening is gehouden met compenserende maatregelen. Als die wel getroffen zouden worden, valt het tekort in 2000, nu geprojecteerd op 1,5 procent, een half procentpunt lager uit. Het negatieve effect van bezuinigingen op de economie is daarbij niet meegerekend.