De grootste

Een verlaat paasbestand hadden we toch wel mogen verwachten van de strijdende partijen, en het zag er gisteravond ook even echt naar uit, maar nee, de mannelijke trots wil ook wat, en dus besloot Louis van Gaal met een stram ruggetje aan de rand van het veld te blijven toezien hoe Johan Cruijff zich liet fêteren als de grootste zoon van Ajax.

Grote mannen, kleine jongens.

Louis stond naast de zandbak, de tranen prikten in zijn ogen. Ze hadden allemaal plezier met Johan, die weer het hoogste woord kraaide alsof er niets aan de hand was. Wat zou Louis er graag tussen zijn gesprongen! Maar Johan had zijn schepje afgepakt en deed nu net of het van hem was. Bah, Johan.

Waarom haten die twee elkaar zó intens dat zelfs de christelijke, en nu eindelijk bijgelegde, broedertwist tussen Van Agt en Aantjes erbij verbleekt?

Voor de diepere, psychologische gronden moeten we even een uitstapje maken naar een klassieke mafiafamilie. De peetvader is oud en versleten, hij begint steeds meer te lijken op Marlon Brando die met twee pond watten in zijn wangzakken een peetvader speelt. De peetvader is al jaren niet meer actief in de strijd tegen de bestrijding van de misdaad, maar hij mag nog graag de grote deskundige uithangen. De adoratie door zijn discipelen is alleen maar toegenomen, zelfs zijn taalfouten worden als manna geslikt en in boekvorm vermenigvuldigd.

Dan verschijnt de onvermijdelijke opvolger ten tonele. Een kloeke verschijning met een eigen willetje. Tatentvol ook. De opvolger heeft al snel groot succes. Overal waar hij komt scanderen de tiffosi zijn naam. De peetvader ziet het met gemengde gevoelens aan. Hij maakt zich ongerust. Waarom komt de opvolger hem geen respect betuigen? Want dat is het toverwoord in elke mafiafamilie: respect. De opvolger moet simpelweg zeggen: ik ben goed, maar jij was beter. Hij hoeft het maar één keer te zeggen, dat is voldoende.

Maar de opvolger verdomt het. Hij is er te trots voor. Hij weet ook wel dat hij de peetvader veel dank verschuldigd is, maar hij beschouwt alles wat zweemt naar een openbare knieval als een smet op zijn grootheid. Liever drukt hij met zijn hele wezen een ander begrip uit als de naam van de peetvader valt: ,,Fuck you.''

Alleen de dood kan hier verzoening brengen.

De begrafenis is voorbij, het hele Nederlandse volk heeft uitzinnig gerouwd om het verlies van de beroemdste burger van het land. Michael van Praag heeft de herdenkingsdienst mogen leiden, hoewel Ajax nog maar een club uit de eerste divisie is en Cruijff zijn fatale hartaanval kreeg toen hij vernam dat Ajax met 5-1 van FC VVV had verloren. 's Avonds spreekt Louis van Gaal via alle tv-kanalen de natie toe en hij zegt: ,,Cruijff wàs de grootste.''