CBS Heerlen ligt nagenoeg stil uit protest

In de Heerlense vestiging van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt bijna niet meer gewerkt. Het personeel verzet zich met kracht tegen de voorgenomen inkrimping.

Sinds minister Jorritsma (Economische Zaken) vlak voor Pasen aankondigde dat 780 van de 1.100 banen bij het CBS in Heerlen moeten verdwijnen, zijn zelfs de meest gemotiveerde statistici nu bekeerde actievoerders. ,,Het verzet groeit met de dag'', meldt A. Amkreutz, voorzitter van de ondernemingsraad.

Gisteren, de eerste werkdag na het paasverlof, sloeg de vlam in de pan tijdens een raadpleging van het personeel door de ondernemingsraad. Enkele honderden CBS'ers bezetten rond het middaguur een druk kruispunt voor het Heerlense CBS-kantoor.

's Avonds kregen de CBS'ers steun van de gemeenteraad in Heerlen. Die sprak unaniem zijn afkeuring uit over de voorgenomen reorganisatie. De raad eist spoedoverleg met een brede delegatie van het kabinet.

,,Collega's komen wel naar het werk, maar gewerkt wordt er bijna niet meer'', zegt C. van Vroonhoven van het inderhaast opgerichte actiecomité. ,,De actiebereidheid is enorm. Sommigen willen de autosnelweg A2 blokkeren. Maar kom, we zijn geen boeren. Acties moeten doelgericht zijn. Wij werken nu aan het platleggen van de mailserver en de fax van het ministerie van Economische Zaken.''

Sinds vanmorgen zijn de ramen van het Heerlense kantoor beplakt met pamfletten. Als morgen de Tweede Kamer een spoeddebat houdt over de reorganisatie, gaan de medewerkers uit Heerlen en Voorburg demonstreren in Den Haag. Van Vroonhoven: ,,De onzekerheid waarin het personeel verkeert is slecht voor het functioneren van het CBS. Er moet snel duidelijkheid komen.''

De ondernemingraad heeft vanmorgen ook het personeel in Voorburg gehoord. Dat kantoor wordt grotendeels ontzien in de plannen van Jorritsma. Volgens ondernemingsraadvoorzitter Amkreutz is desondanks sprake van grote solidariteit, al wordt in Voorbrug wel nog gewerkt.

,,Wij hebben in overleg met de directie inmiddels een alternatief plan opgesteld'', aldus Amkreutz. ,,Volgens dat plan kunnen beide vestigingen op voet van gelijkwaardigheid openblijven en wordt meer efficiëntie bereikt door investeringen in techniek en in personeel.''