BUSINESS IN RUSSIA

De twintig Russische kunstmestproducenten die de economische malaise tot dusverre hebben doorstaan kunnen alleen overleven als ze exporteren en als ze meer dan één soort kunstmest gaan maken. Dat is de boodschap van Vjatsjeslav Kantor, de voorman van Acron, de kunstmestproducent die zijn producten exporteert naar twintig landen. Daarnaast voorziet de onderneming een kwart van de binnenlandse markt van kunstmest. Meer export is nodig omdat de binnenlandse vraag in 1998 dertig procent is gedaald.

De ellende is voor de Russische kunstmestproducenten nog niet achter de rug omdat China de import van kunstmest beperkte onder druk van de binnenlandse producenten. Een ramp, omdat China goed is voor zestig procent van de wereldmarkt. Als gevolg daarvan daalde de prijs op de wereldmarkt viervoudig. Hoewel de Russische producten nu goedkoper zijn dan de Chinese blijft het de Chinese boeren verboden om kunstmest te importeren. Dumpen van de voorraden op de Europese markt is ook verleden tijd omdat de Europese Unie de Russische producten belastte met importtarieven.

Acron-voorman Kantor is niet van plan om het beleid te wijzigen en te investeren in het thuisland maar heeft wel afspraken gemaakt met de overheid en met de enorme Russische energie-onderneming Gazprom om de leverantie van energie aan de boeren te garanderen, teneinde de productie van kunstmest voor de export mogelijk te blijven maken. Want dat is de enige manier om het geld te verdienen dat nodig is om niet alleen de kunstmestproductie maar ook de landbouw op gang te houden.

Het maandblad Business in Russia is verkrijgbaar in de kiosk.

www.mtu.ru