Amerikanen krijgen gelijk in bananenruzie

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de Verenigde Staten in het gelijk gesteld in het conflict met de Europese Unie over de import van bananen. Dit heeft de Amerikaanse regering gisteren bekendgemaakt.

De WTO heeft nog geen mededelingen gedaan. De organisatie stelt altijd eerst de strijdende partijen op de hoogte.

Een arbitragecommissie van de WTO heeft bepaald dat de VS een tarief van 100 procent mogen leggen op importen ter waarde van 191,4 miljoen dollar (390 miljoen gulden) uit de EU. Dit moet compensatie bieden voor de schade die Amerikaanse bedrijven als Dole en Chiquita zouden lijden doordat de EU de import van bananen uit vroegere Europese koloniën bevoordeelt. Het bedrag van 191,4 miljoen dollar is aanzienlijk lager dan de 520 miljoen dollar die de VS hadden geëist. Maar het is wel de omvangrijkste handelssanctie waarvoor de in 1995 opgerichte WTO tot nu toe toestemming gaf.

De Amerikanen publiceerden eerder al een lijst van Europese producten die met terugwerkende kracht vanaf 3 maart worden getroffen door de strafheffingen. Nu het bedrag lager uitvalt, wordt de lijst aangepast. Nederland en Denemarken zijn uitgezonderd van sancties, omdat ze zich steeds hebben verzet tegen het beleid van de EU.

De WTO heeft het Europese importregime voor bananen al eerder veroordeeld. Met ingang van dit jaar kwam de EU met een nieuwe regeling, maar ook die kon in de ogen van de VS geen genade vinden.

,,We zien dit als een grote overwinning voor het systeem van geschillenbeslechting van de WTO'', aldus de Amerikaanse onderhandelaar Peter Scher. ,,Dit toont aan dat er tijdslimieten zijn die moeten worden gerespecteerd. En als landen aan het eind van een redelijke termijn de regels niet uitvoeren, moeten ze de prijs ervoor betalen.'' Volgens Scher vormt de uitspraak ook een belangrijk precedent voor het nog lopende Europees-Amerikaanse conflict over hormonenvlees. (KRF, Reuters)

Onze correspondent in Brussel voegt hieraan toe: Europees commissaris Sir Leon Brittan (Buitenlandse Handel) maakte vanmorgen in een reactie duidelijk dat de EU zich het recht voorbehoudt in beroep te gaan, ofschoon volgens de VS beroep niet mogelijk is. ,,We zullen de rapporten van de bemiddelaar en van de twee panels nauwkeurig bestuderen en we behouden intussen uiteraard ons recht op beroep'', zei Brittan. ,,Uiteraard zullen we voldoen aan de regels die in deze gevallen gelden, zoals we altijd hebben gezegd.''

Maar het is volgens de Eurocommissaris nu reeds duidelijk dat de tegenmaatregelen die de VS hebben genomen ,,grotendeels illegaal'' zijn en meer dan dubbel zo hoog uitkomen als de bemiddelaar heeft bepaald.

,,Om te voldoen aan de wet moeten de Verenigde Staten nu in ieder geval onmiddellijk een eind maken aan de sancties en aan de dreiging van sancties op meer dan de helft van de handel die daaraan onderhevig is.''