RvK: ruimte kerkasiel illegalen

De Raad van Kerken vindt kerkasiel voor witte illegalen onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd. De Raad spreekt geen oordeel uit over de actie van drie Haagse kerken die onderdak bieden aan 55 illegalen.

De drie kerken hebben de Raad gevraagd om zijn ,,afwijzende'' standpunt over kerkasiel voor deze groep mensen te herzien. Algemeen secretaris ds. Ineke Bakker van de Raad, die de verklaring van de Haagse kerken nog niet had gezien, bestrijdt de suggestie dat het landelijke samenwerkingsverband van de kerken pertinent tegen kerkasiel voor witte illegalen is.

In een onlangs geactualiseerde nota erkent de Raad dat kerkasiel ook een ,,algemeen protestkarakter'' kan hebben, aldus Bakker. Het mag echter geen ,,gangbaar actiemiddel'' worden. De oorspronkelijke overwegingen bij het verlenen van kerkasiel moeten voorop blijven staan. Zo moeten de betreffende asielzoekers na uitzetting aan een ,,fundamentele bedreiging'' van hun bestaan bloot staan. Er moet ook enig zicht zijn op een verblijfsvergunning.

Voor bijvoorbeeld Koerdische witte illegalen geldt volgens Bakker zeker dat zij bij terugkeer naar Turkije gevaar voor hun leven te duchten hebben. Bovendien is de kans op een verblijfsvergunning voor witte illegalen niet geheel verkeken zolang een speciale commissie van burgemeesters nog aan een advies aan staatssecretaris Cohen van Justitie werkt. ,,De kans is wel klein maar niet helemaal nul.''

De Agneskerk, de Thomaskerk en de Ekklesia in Den Haag verlenen sinds 8 maart onderdak aan 55 witte illegalen, die vorig jaar samen met 77 lotgenoten in hongerstaking waren in de Agneskerk. Uitzetting van deze groep is volgens de kerken moreel ontoelaatbaar.

De Raad is het daarmee eens en pleit voor een generaal pardon voor witte illegalen. De Raad veroordeelt de actie van de Haagse kerken dan ook niet. (ANP)