`In tien jaar 1,5 miljoen banen erbij'

Het aantal inactieven moet de komende tien jaar met de helft afnemen. Daartoe zullen er tot het jaar 2010 jaarlijks 150.000 banen bij moeten komen.

Dat zegt VVD-minister Jorritsma (Economische Zaken) vandaag in een vraaggesprek met het Financieele Dagblad. Hoeveel banen er in deze kabinetsperiode geschapen moeten worden, kon de minister niet zeggen. Doelstelling is om in de laatste jaren van Paars II al aan de geplande banengroei te komen.

De groei van 150.000 banen per jaar is volgens Jorritsma nodig om zowel het aantal inactieven terug te brengen (100.000 banen per jaar) als om de natuurlijke aanwas van de beroepsbevolking te compenseren (50.000 banen per jaar). In totaal zijn er de komende tien jaar dus 1,5 miljoen banen nodig.

Van de in totaal twee miljoen inactieven – mensen die wel tot de beroepsbevolking behoren maar niet werken – is ongeveer de helft arbeidsongeschikt. Jorritsma acht het echter niet nodig te snijden in de duur en de hoogte van de WAO. Volgens haar is er de afgelopen jaren genoeg in de WAO gesneden. Het komt nu aan op de uitvoering.

De liberale bewindsvrouw wil de extra banengroei bereiken door meer marktwerking, concurrentie en lastenverlichting. Bij de presentatie van de nieuwe marktwerkingsoperatie van Paars II rekende de minister vorige week al voor dat door extra marktwerking en deregulering ,,in het voorzichtigste scenario een groei van zes miljard gulden haalbaar is''. Dat komt overeen met ongeveer 60.000 banen per jaar. In het regeerakkoord wordt een werkgelegenheidsgroei van 1,5 procent per jaar als doelstelling genoemd, wat overeenkomt met 98.000 banen.

Om de groei van het aantal banen te halen, is de komende jaren een beleid van loonmatiging noodzakelijk, zegt de minister. Zij vindt de laatste ontwikkelingen in de contractlonen derhalve ,,zorgwekkend''. De zes tot nu toe afgesloten overheids-CAO's laten een loonstijging zien van ongeveer drie procent per jaar. Dat is volgens haar te veel. In het regeerakkoord was een gemiddelde loonstijging van 1,5 procent voorzien.

Om tegemoet te komen aan lagere looneisen stelt de minister onder andere een verlaging van de vennootschapsbelasting voor. Ook wil zij ondernemers fiscale voordelen bieden als zij meewerken aan de loonmatiging.

Onder Paars I kwamen er in totaal een half miljoen arbeidsplaatsen bij. Daardoor konden 625.000 mensen een baan vinden, een gemiddelde van ruim 156.000 per jaar. De economische groei in de vorige kabinetsperiode was echter hoger dan de verwachtingen voor de komende jaren.