Bedrijfsleven Japan minder pessimistisch

De toekomstverwachtingen van het Japanse zakenleven zijn voor het eerst sinds twee jaar iets minder negatief geworden. Dit bleek gisteren uit het jongste kwartaalonderzoek van de Japanse centrale bank, de zogenoemde tankan.

Het ministerie van Financiën hoedde zich in een reactie voor optimisme: ,,Een werkelijk herstel van de economie moet nog beginnen.'' De tankan toont onder meer aan dat bedrijven minder problemen ondervinden bij de financiering van projecten. Japanse banken waren de laatste tijd nauwelijks bereid geld uit te lenen.

Negatieve punten van Japans economie zijn, aldus het rapport, een voortgaande daling van investeringen en groei van het aantal bedrijven dat met overtollig personeel zegt te kampen. Dit laatste spoort met de opmerking van Taichi Sakaiya, hoofd van Japans Economisch Planbureau, die afgelopen zondag zei dat een stijging van de werkloosheid tot 5,2 procent tot de mogelijkheden behoort. Nu staat de werkloosheid op het naoorlogse record van 4,6 procent. Een andere negatieve statistiek die de overheid gisteren bekendmaakte is een verdere daling van de particuliere consumptie. Het percentage van hun inkomen dat Japanners aan consumptie besteden is in februari op het laagste niveau gekomen sinds de overheid in 1970 begon met het bijhouden van dit cijfer.

De tankan van de centrale bank geeft het percentage bedrijven dat de huidige economische omstandigheden positief beoordeelt minus het percentage dat een negatief oordeel heeft. Het cijfer nul geeft een evenwicht aan. Het oordeel in de industrie ligt nu op -47 en in de dienstensector op -34, stijgingen met respectievelijk 2 en 5 punten. In het midden- en kleinbedrijf zijn de oordelen negatiever, maar de sinds 1997 voortdurend dalende trend is tot stilstand gebracht. Het oordeel over financiering staat op -17 en is dus milder dan het algemene oordeel. Positieve effecten op de financieringsmogelijkheden voor bedrijven zijn toe te schrijven aan massieve overheidssteun via publieke financiële instellingen en de recente kapitaalsteun aan de grote banken. Ook lijken de grote overheidsinvesteringen in publieke werken enig effect te sorteren. Desondanks verwachten analisten een verdere krimp van de economie met 0,8 procent in het lopende jaar, zo blijkt uit een peiling van het persbureau Reuters.