Werkloosheid België

De werkloosheid in België is van februari op maart verminderd van 12 tot 11,7 procent van de beroepsbevolking. Dat is het laagste percentage sinds 1992. In maart vorig jaar stond het werkloosheidspercentage op 12,5. Het aantal werklozen bedroeg de afgelopen maand 397.128.