Voogd voor jongeren uit de Antillen

Minderjarige alleenreizende Antillianen mogen zich vanaf 1 augustus nog slechts in Nederland vestigen na toestemming van de Voogdijraad op de Antillen. Minister Korthals (Justitie) en zijn Antilliaanse collega R. Martha hebben het instellen van een voogdijregeling voor jonge emigrerende Antillianen deze week in Willemstad bekrachtigd.

Onder Antillianen veroorzaakt een kansarme groep jongeren van wie niet vaststaat onder wiens wettelijk gezag ze vallen, problemen in Nederland. De Antilliaanse Voogdijraad zal in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland vaststellen wie hier toezicht op een minderjarige houdt. Kinderen zonder voogdijregeling worden met de nieuwe regeling niet meer toegelaten en kunnen niet worden ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Grenscontroles worden vooralsnog niet ingesteld, omdat Antillianen een Nederlands paspoort hebben.

De voogdijregeling werd eind vorig jaar aangekondigd in de Nota Migratie Antilliaanse jongeren . Minister Van Boxtel (Grote Steden) noemde grenscontroles toen ,,een te zwaar middel''. In de nota zijn strengere maatregelen aangekondigd in het geval de voogdijregeling niet effectief blijkt.