Verlies Sumitomo

Het Japanse handelsconcern Sumitomo verwacht over het per 31 maart geeïndigde boekjaar 1998-1999 een verlies te lijden van 23 miljard yen (392 miljoen gulden) als gevolg van bijzondere lasten voor reorganisaties. Over het vorige boekjaar maakte Sumitomo nog 16 miljard yen winst. Het bedrijf concentreert zich nu op de best renderende activiteiten en neemt een voorziening van 70 miljard yen voor afschrijvingen.