Spanning asielzoekers wegens Kosovo

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gisteren een Servisch gezin overgeplaatst uit een asielzoekerscentrum in Markelo wegens oplopende spanningen tussen twee groepen Serviërs en Kosovaren.

De problemen ontstonden toen een Servische asielzoeker de vijftien gezinnen uit Kosovo provoceerde. ,,Dat gebeurde vorige week ook al en om die reden is de Serviër uit ons centrum verwijderd'', aldus directeur F. van Haaren. Ondanks een verbod het centrum te betreden, wist de man toch naar binnen te komen.

Door zijn provocerende uitspraken, dreigden de Kosovaren de Serviër te lynchen. Het personeel van het centrum moest hem in bescherming nemen. De politie heeft de man meegenomen.

De woedde van de Kosovaren richtte zich ook op een Servisch gezin, dat inmiddels uit voorzorg is overgeplaatst. Op dit moment verblijven er geen vluchtelingen uit Servië meer in Markelo.

In het asielzoekerscentrum in Markelo verblijven 410 vluchtelingen. Volgens directeur Van Haaren wordt normaal gesproken niet afgeweken van de gemengde opvang. ,,Het enige dat we soms uit voorzorg doen, is bepaalde bevolkingsgroepen niet bij elkaar op de kamer te plaatsen.''

Problemen als in Markelo spelen volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers nog niet in andere centra. Het COA merkt wel dat mensen gespannen zijn door de situatie in hun land, maar Kosovaren en Serviërs in Nederlandse asiezoekerscentra worden niet gescheiden, aldus een woordvoerder van het COA. Hij wijst erop dat relatief weinig Serviërs (350) in Nederlandse centra verblijven. Er zijn veel meer etnische Albanezen, ongeveer 2500. (ANP)