Smit verkiest continuïteit boven avontuur

Maritieme dienstverlener Smit Internationale, ooit het boegbeeld van Hollands Glorie, gaat een andere koers varen. Voor voorzitter Nico Buis telt één ding: de continuïteit van het bedrijf.

Smit Internationale is getransformeerd in een bedrijf met een laag risicoprofiel. Onder leiding van voormalig vice-admiraal Nico Buis wil het sleepvaart- en bergingsbedrijf af van al te rigoureuze schommelingen in de resultaten, waar Smit gezien het risicovolle ondernemen op zee in het verleden vaak aan onderhevig was. Het eenvoudige slepen en het bokkenwerk, activiteiten die worden onderbouwd door langjarige contracten en daardoor Smit bedrijfszekerheid verschaffen, vormen volgens bestuursvoorzitter Buis tegenwoordig de basis van waaruit het bedrijf de komende jaren verder wil groeien. Uit die opbrengsten wil Smit de zogeheten `natte aannemerij' financieren. Een sector waar het risicovol ondernemen is en waarbij het vooral gaat om zware hijs- en transportactiviteiten in de olie en gas-offshore en de civiele aannemingsmarkt (het leggen of weghalen van tunnels, bruggen, pijpleidingen en kabels), in Smit-jargon Maritime Contracting geheten.

Smit dreigt met het kiezen van een lager risicoprofiel een hoop van zijn Hollands Glorie-uitstraling te verliezen. Een imago waarvoor het bedrijf in het verleden zowel werd bewonderd als gevreesd. Een illustratie van de nieuwe strategie is de aankoop van sleepvaartbedrijf Jan Kooren. Een acquisitie die is gepleegd om concurrenten als Fairplay en Kotug (Ton Kooren) in de Rotterdamse haven te snel af te zijn. ,,Vroeger volgde de markt ons en niet wij de markt'', zegt een ex-medewerker van Smit. ,,Die acquisitie van Jan Kooren was een defensieve zet. Smit is een defensief bedrijf geworden. Het avontuur is er uit.''

Voorzitter Buis vindt dat geen ramp. Hij wijst op de gestage groei die de drie kernactiviteiten van Smit doormaken. Naast Maritime Contracting zijn dat Port & Coastal (ondermeer haven- en kustsleepvaart) en Salvage & Towage (maritieme berging, wrakopruiming en zeesleepvaart).

De bestuursvoorzitter kijkt tevreden terug op een positief jaar. Smit Internationale boekte een winst uit normale bedrijfsuitoefening van 49 miljoen, een stijging met 21,4 procent. De omzet groeide met 6 procent tot 663 miljoen. De nettowinst nam zelfs toe tot 119 miljoen.

Behalve tevreden is Buis ook bezorgd. Die zorg geldt de onveilige werkomstandigheden van het personeel op de sleep- en bergingsschepen. Piraterij is voor Smit – evenals in de koopvaardij – een regelmatig terugkerend probleem en een continue dreiging. Vooral de westkust van Afrika en Straat van Malakka zijn beruchte brandhaarden. Onlangs was Smit weer betrokken bij een incicent in Nigeria. Smit-schepen bewapenen lijkt daarbij geen optie. ,,Een te groot gevaar is dat je dan in je eigen voet schiet'', stelt Buis.