Meldingsplicht

Leden van raden van bestuur en raden van commissarissen moeten vanaf 1 april hun effectentransacties in het eigen bedrjf onmiddellijk melden bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Ook familieleden in de eerste lijn, grootaandeelhouders en directeuren van grote dochterondernemingen moeten bij de STE aangifte doen als zij in belangen in de eigen onderneming hebben gehandeld, maar zij mogen daarmee wachten tot tien dagen na afloop van de maand waarin de transactie gedaan is. De nieuwe wet moet effectenhandel met voorkennis aan banden leggen.