LICHAAMSRUIS

In het interview met de psychiater Van Hemert `Ziek van lichaamsruis' (W&O, 13 maart) hebben wij ons gestoord aan het gemak waarmee hij chronisch vermoeidssyndroom (CVS) in verband brengt met depressie. In de afgelopen jaren hebben wij in zorgvuldig onderzoek een reeks bevindingen gedaan die tegen een verband tussen CVS en depressie pleiten.

In de eerste plaats is depressie zowel op grond van metingen met behulp van de Beck Depression Inventory, als door middel van psychiatrisch onderzoek (DSM IIIR) bij CVS in een minderheid van de patiënten aanwezig. In de tweede plaats hadden wij destijds veel moeite om voor ons onderzoek naar de werkzaamheid van fluoxetine (Prozac) voldoende patiënten met CVS en een hoge depressiescore te vinden (dit was een van de te onderzoeken subgroepen). In dit dubbelblinde met placebo gecontroleerde onderzoek vonden wij vervolgens dat fluoxtine geen effect had op de depressie bij CVS, in ieder geval suggererend dat het hier niet om gewone depressie gaat.

Tot slot vonden wij dat depressie geen rol speelt als factor die de klachten in stand houdt bij CVS, in een model dat met behulp van de zogenoemde Lisrel-analyse werd opgesteld. Kortom, wat meer nuance zou de psychiater sieren.