Japan vertrouwt op snel herstel groei

De Japanse minister van Financiën Kiichi Miyazawa heeft gisteren gezegd erop te vertrouwen dat zijn land in het nieuwe begrotingsjaar 1999, dat op 1 april is begonnen, weer economische groei kan bereiken. Miyazawa gaf commentaar op de recent door zijn Amerikaanse collega Rubin uitgesproken mening dat de Japan dit jaar een nulgroei of een negatieve groei kan laten zien. ,,Persoonlijk denk ik dat een groei van 0,5 procent dit begrotingsjaar een redelijke schatting is'', aldus de Japanse minister.

Dat cijfer komt overeen met de raming die de regering in Tokio in december nog voor 1999 gaf, op basis van het pakket stimuleringsmaatregelen dat nu in werking is getreden. In 1997 en 1998 kromp de Japanse economie als gevolg van de Aziëcrisis. (AP)